De boosterpomp wordt compleet geleverd inclusief adapter en slangaansluitingen.

Boosterpomp

 

Elektronische veiligheid:

·      Niet gebruiken als de stekker of bedrading beschadigd is.

·      Raak de stekker en elektronische componenten niet met natte handen aan.

·      Haal de stroom van boosterpomp af en sluit watertoevoer af voordat reparatie of andere werkzaamheden aan het toestel plaatsvinden.

·      Laat onderhoud aan de elektronische componenten doen door professionals.

 

Installatie veiligheid:

·      Niet plaatsen waar de boosterpomp kan worden blootgesteld aan regen/water direct zonlicht of waar de temperatuur onder het vriespunt kan komen.

·      De boosterpomp niet zwaar belasten of stoten.

·      Houd kinderen uit de buurt van de boosterpomp.

 

Gebruiksveiligheid:

·      Indien water lekt dient de watertoevoer afgesloten te worden.

·      Bij gebruik staat de boosterpomp onder druk. Zorg ervoor dat de druk er volledig af is voordat slangen worden ontkoppeld.

·      De boosterpomp is niet bedoeld voor personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, motorische of geestelijke capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij er toezicht is van een persoon welke verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

 

Voor u begint

Voor het plaatsen van de boosterpomp worden waterslangen doorgeknipt. Zorg ervoor dat het kraantje voor het toevoerwater naar het toestel is dichtgedraaid en dat er geen druk meer op het systeem zit. Wanneer er geen water meer uit de schoonwaterslang komt kan de boosterpomp worden geplaatst. ( houdt een handdoek bij de hand voor het geval dat)

 

Aansluiten van de boosterpomp

De boosterpomp wordt geplaatst tussen de waterkraan en de bevochtiger. De waterslang wordt doorgeknipt op de plek waar u de boosterpomp wilt plaatsen.

Gelieve bij het aansluiten van de boosterpomp te letten op de stroomrichting welke doormiddel van een pijl staat aangegeven op de in en uitvoer van de boosterpomp.

 

Inwerking stellen van de boosterpomp en controle.

Draai de waterkraan waarop de boosterpomp en de bevochtiger zijn aangesloten open en stel de boosterpomp in werking door de stekker in het stopcontact te steken. Controleer of  geen van de aansluitingen lekt. Indien er eventueel water lekt bij de slang aansluiting dient gecontroleerd te worden of de waterslang vrij is van krassen.

Indien er water lekt bij de witte slangkoppelingen kan men extra teflontape aanbrengen.

 

Voor een optimale levensduur wordt bij continu gebruik aangeraden een schakelklok te gebruiken en de pomp iedere 6 uur 15 minuten uit te schakelen.

 

Boosterpomp normaal € 115,- Nu als AANBIEDING € 95,-